Міжнародний гуманітарний журнал – Sophia Prima: діалог вічного повернення.

Міленіум надає нам новітні надзвичайні можливості пізнання першоначал для освоєння території майбутнього людства. Звертаючись до алегорій Борхеса, коли вже написані коментарі до всіх коментарів, зроблено інтерполяції кожної книжки у всі книги – вселенський пошук призначення людини, таємниці її гідності та правди життя починається знову з першого «аркуша» клинопису та без голосних.

Ми пропонуємо авторам нашого журналу звернутися до потенціалу Софійності як інтелектуального осягнення унікальної єдності та відмінності Буття завдяки вічним діалогам на порталах паралельних світів. Софійна символіка пізнання уособлює собою знаковий світ мови та культури, цивілізаційні коди людської діяльності, допомагає формувати оптимальні проекти суспільно-економічних перетворень у ІІІ тисячолітті. Базовими принципами формування політики журналу ми визначаємо толерантний підхід до національної та релігійної специфіки в результатах науково-дослідної практики, діалогізм як створення смислового простору співіснування думок і забезпечення гармонійного багатозвуччя ідей, когнітивний креатив та принцип онтологічного оптимізму.

Друкується за рішенням:

  • Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 6 від 31 січня 2019 р.);
  • Президії ВГО Української Академії Наук (протокол № 19-02-26/1 від 26 лютого 2019 р.)
  • Свідоцтво про державну реєстрацію (переєстрацію) друкованого засобу масової інформації серія КВ № 23786-13626Р від 30 лютого 2019 р.
  • ISSN : 2707-370Х print
  • ISSN : 2707-3718 online
  • DOI : 10.34170